Dodávané systémy EPS

Honeywell

Honeywell Inc. je renomovaná americká spoločnosť vyrábajúca najmodernejšie zariadenia EPS. Všetky ponúkané ústredne využívajú analógový adresovateľný systém, pričom sa líšia najmä kapacitou a možnosťami komunikácie. Sú určené pre stredne veľký a veľký rozsah chránených priestorov.Novinka !
Novinka !
Limotec

Limotec nv je úspešný belgický výrobca zariadení EPS. Ponuka obsahuje systémy určené pre malý (konvenčný MD400), stredne veľký (analógový adresovateľný MD800) aj veľký (analógový adresovateľný MD2000) rozsah chránených priestorov.


Lites

Lites, a.s. je tradičný český výrobca zariadení EPS. Sortiment tvoria rôzne systémy určené pre malý (konvenčný MHU 113), stredne veľký (adresovateľný MHU 109) aj veľký rozsah chránených priestorov - vrcholom ponuky je analógový adresovateľný systém Firexa.