Honeywell

Honeywell Excel Life Safety


 • Snímače radu System Sensor
 • Snímače radu Signature
 • Audio a telefónny subsystém

 • XLS 1000 XLS 1000
  XLS 1000 je moderný systém elektrickej požiarnej signalizácie založený na mikroprocesorovom spracovaní údajov, ponúkajúci inteligentný manažment poplachov, výkonné sieťové riešenie a rýchlu reakciu na poplachové podnety.

  XLS 1000 umožňuje spracovanie až 80.000 bodov, ponúka taktiež funkcie zvukovej evakuácie, ktorý predurčuje systém na aplikácie v rozsiahlych budovách, ako aj v komplexoch viacerých budov.

  XLS 1000 ponúka modularitu a pružnosť, ktorá umožňuje zostaviť systém od najjednoduchšieho, skladajúceho sa z jednej samostatnej ústredne schopnej obslúžiť 1.250 bodov, až po sieťový systém pozostávajúci zo 64 ústrední komunikujúcich pomocou rýchleho token-ringového protokolu.

  Programovateľná ústredňa XLS 1000 ponúka projektantovi ako aj užívateľovi premyslený rad schopností a funkcií s vysokou flexibilitou a variabilitou. Udržuje si pritom vlastnosť jednoduchého inštalovania a programovania.

  XLS 1000 ponúka:

  Spätná kompatibilita systémov Honeywell
  Systém XLS 1000 podporuje všetky požiarne snímače v súčasnosti používané firmou Honeywell. Sú to jednak snímače radu System Sensor, ako aj nové snímače radu Signature.
  Slučka typu System Sensor dokáže obslúžiť 99 analógových adresovateľných snímačov, ktoré sú buď opticko-dymové, ionizačné alebo teplotné, ale tiež kombinované, schopné vylúčiť chybné hlásenia požiaru spoľahlivejšie a skôr zareagovať na skutočný požiar.
  Na slučke typu Signature môže byť zapojených až 125 snímačov, ktoré sú riadené mikroprocesorom s vysoko sofistikovanými vyhodnocovacími algoritmami. Tieto snímače majú svoju vlastnú jedinečnú adresu určenú pri výrobe, takže sa nemusia adresovať prepínačmi.
  Oba typu slučiek môžu byť v ústredniach ľubovoľne kombinované, čo zaručuje spätnú kompatibilitu s predchádzajúcimi systémami firmy Honeywell.
  Slučky môžu obsahovať aj vstupno-výstupné moduly - 99 modulov typu System Sensor alebo 125 modulov typu Signature.

  Modul užívateľského rozhrania Jednoduché ovládanie
  Systém XLS 1000 obsahuje modul užívateľského rozhrania, ktorý ponúka veľký displej, spoločné ovládacie klávesy, špeciálne klávesy a numerickú klávesnicu. Na tomto module sú aj svietivé diódy indikujúce požiar, poruchu a pod.
  Osemriadkový displej zobrazuje množstvo informácii: aktuálny dátum, čas, počet poplachov a porúch. Pri poplachových ale aj iných hláseniach zobrazuje vždy naraz informáciu s najväčšou prioritou a najstaršiu informáciu.
  Ústredňa môže obsahovať aj moduly so svietivými diódami rôznych farieb alebo farebných kombinácii a moduly spínačov so svietivými diódami v rôznych kombináciach. Všetky prvky na moduloch sú voľne konfigurovateľné, takže umožňujú použiť systém aj na doplnkové funkcie (vypínanie vzduchotechnických zariadení, odblokovanie núdzových východov, riadenie evakuácie a mnohé ďalšie).
  Variabilita systému umožňuje vytvorenie opakovacích panelov, prípadne tabla z rovnakých komponentov ako hlavný panel. Takisto zostáva zachovaná voľnosť konfigurácie jednotlivých prvkov opakovacieho panelu.
  Jednoduchosť ovládania je možné priaznivo ovplyvniť definovaním miesta výpisu poplachových hlásení. Tie sú v rámci sieťového riešenia taktiež voľne konfigurovateľné. Spomínanými možnosťami sa dá maximálne zjednodušiť ovládanie všetkých prvkov tohto systému.

  Výkonné sieťové riešenie
  Systém XLS 1000 umožňuje spoluprácu jednotlivých ústrední v sieti.
  Ústredne sú štandardne vybavené dvoma sériovými rozhraniami RS232 na pripojenie tlačiarne a konfiguráciu systému. Pre zapojenie do siete sa ústredňa doplní modulom RS485. V rámci siete je možné spojenie až 64 ústrední alebo opakovacích panelov tohto typu. S ohľadom na maximálny počet bodov v jednej ústredni, môže takýto systém obsluhovať až 80.000 snímacích prvkov.
  V rámci siete je možné voľne konfigurovať každý element systému. Záleží len na užívateľovi kde a ktoré hlásenia chce vidieť. Taktiež môže ovládať z jednej ústredne všetky prvky v systéme.
  Hardvérová stavba siete zaručuje spoľahlivú komunikáciu aj v prípade poškodenia vedenia. Komunikačný protokol zabezpečuje rýchlu odozvu pri akokoľvek rozsiahlom systéme.

  Späť