Kontaktné informácie

Korešpondenčná adresa: FireStop, s.r.o.
A. Gwerkovej 7
Bratislava
851 04
Telefón: 02 / 44 64 30 91
Fax: 02 / 44 64 30 92
Mobil: 0905 / 745 562
E-mail: info@firestop.sk
predaj@firestop.sk
servis@firestop.sk
Internet: http://www.firestop.sk/